ویژگی‌های اساسی پروژه‌های آباد

آباد برای طراحی و اجرای پروژ‌ه هایش در راستای تقویت گروه‌های اجتماعی، سه اصل را در نظر می‌گیرد

فعال سازی

تشویق گروه‌های هدف برای اشتراک و سهمگیری در پروژه‌ها و ایجاد تغییرات مثبت یکی از اساسات آباد است

مشاوره

آباد تلاش می‌کند تا از طریق مشاوره اطلاعات و معلومات کافی را در اختیار گروه‌های اجتماعی هدف قرار بدهد

آموزش

مهمترین اصل در طراحی و انجام پروژه‌های آباد آموزش است. با آموزش می‌توان وضعیت اجتماعی را بهبود بخشید

Lectures For Afghanistan

Image

Goftoman Weekly Meeting

Image

Dialogue and Tolerance Fest

Image

New Afghanistan Conference

Image

معرفی کتاب یک:‌ همه راه‌ها باز است

چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم دو زن جوان سویسی به افغانستان سفر کردند. کتاب «همه راه ها باز است» نتیجه یادداشت‌های آنه ماری شوارتسنباخ از این سفر است. این کتاب در سال ۱۳۸۷ در تهران ترجمه و چاپ شد. این کتاب وضعیت افغانستان را پیش از جنگ و تحولات سیاسی مخرب در این کشور به تصویر می‌کشد. برخی از اسامی مکان‌ها به دلیل ترجمه از آلمانی در این کتاب اشتباه نوشته شده‌اند
Image
© 2020- 2021 abad e. V. All Rights Reserved.