چگونه از ماسک استفاده کنیم

اهمیت حفظ فاصله برای جلوگیری از شیوع کرونا

توصیه سازمان جهانی صحت به مادران مبتلا به کورونا

توضیحات جامع و کامل دکتر اباذر حبیبی نیا درباره سیستم دفاعی بدن انسان در برابر بیماری‌ها به ویژه ویروس کرونا. با تشکر از آقای حبیبی نیا

کورونا چیست؟ کتاب مصور برای کودکان

Image

Borsig Str. 27
10115 Berlin, Germany
 

Impressum

Datenschutzerklärung

 

Abad nonprofit works to empower vulnerable people through training and knowledge sharing. We appreciate your contribution via donation and membershipThanks

 

Bank Info:
abad e. V.
DE15 6601 0075 0510 0187 52
Steuernummre: 27/659/54704