با گروه آباد آشنا شویم

انجمن آباد یک نهاد غیردولتی، غیرسیاسی، غیردینی و غیرانتفاعی است که برای ارتقای توان اجتماعات و گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق آگاهی‌بخشی و مشاوره تلاش می‌کند. این انجمن در شهر برلین آلمان موقعیت دارد. اعضای این انجمن از تمام تخصص و تجربیات خود برای طراحی و پیشبرد پروژه‌های عام المنفعه در افغانستان، آلمان و دیگر کشورها استفاده می‌کنند

Dr. Asef Hossaini
Dr. Asef HossainiVorsitzender Iasef.hossaini@abad-berlin.de
دکتر عاصف حسینی - مدیرعمومی اول
Rosa Khalili
Rosa KhaliliVorsitzender IIrosa.khalili@abad-berlin.de
رزا خلیلی - مدیر عمومی دوم
Homeira Leopoldsberger
Homeira LeopoldsbergerÖffentlichkeitsarbeit
حمیرا لئوپولدسبرگر - مدیر ارتباطات
Maissam Hussaini
Maissam HussainiKassenwart
میثم حسینی - مدیر مالی
Anita Janassary
Anita JanassaryKassenprüferin
انیتا جانثاری - مدیر ارزیابی مالی

Borsig Str. 27
10115 Berlin, Germany
 

Impressum

Datenschutzerklärung

 

Abad nonprofit works to empower vulnerable people through training and knowledge sharing. We appreciate your contribution via donation and membershipThanks

 

Bank Info:
abad e. V.
DE15 6601 0075 0510 0187 52
Steuernummre: 27/659/54704